Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Rozwój dziecka

Rozwój dziecka

2 lata

Dziecko potrafi:

 • biegać, skakać, z niewielką pomocą chodzić po schodach, siadać i zsiadać z krzesła, chodzić na boki i do tyłu

 • zaczyna przestawać korzystać z nocnika,

 • rysować bazgroły, potrafi naśladować rysowanie kropek i kresek,

 • układać przedmioty w szereg, wkładać je w inne przedmioty i układać na miejsce,

 • układa wieżę z kilku przedmiotów,

 • dopasowywać odpowiednie kształty (koło, trójkąt, kwadrat) do odpowiednich wgłębień lub konturów,

 • nakładać krążki na kijek, nawlekać "korale" z otworami o dużej średnicy,

 • pić sprawnie z kubka, jeść samodzielnie łyżką, używać widelca do nakłuwania pokarmu,

 • nakładać rozpinane części garderoby, czapkę, myje rączki pod kontrolą osoby dorosłej,

 • używać kilkudziesięciu słów, łączy w wypowiedziach 2-3 słowa,

 • rozumieć i wykonywać polecenia złożone typu: "Idź do kuchni i przynieś swój kubek" oraz znać nazwy większości przedmiotów z otoczenia,

 • znać i stosować niektóre rytuały społeczne np. podawanie ręki na powitanie oraz mówienie Dzień dobry, naśladować w zabawie proste czynności zaobserwowane wcześniej.

 • zaczyna rozwijać swoje kontakty z innymi dziećmi,

 • okazuje swoje potrzebuj najczęściej werbalnie, ale także bardziej złożone emocje, takie jak wstyd, duma, zazdrość.

 

3 lata

Obszar fizyczny - dziecko:

 • wchodzi po schodach, stawiając nogi na przemian, schodzi po schodach krokiem dostawnym,

 • kopie, rzuca i łapie piłkę,

 • jeździ na rowerku trójkołowym,

 • chodzi do przodu i do tyłu,

 • samodzielnie ubiera się i rozbiera,

 • rozumie pojęcie „moje”, „jego/jej”,

 • sygnalizuje potrzeby fizjologiczne,

 • używa dobrze łyżki i widelca, pije z otwartego kubka.

Obszar poznawczy - dziecko:

 • potrafi nazywać znajome kolory, liczy dwa przedmioty, oddziela kształty, porównuje dwa przedmioty – większy i mniejszy,

 • zapamiętuje części zasłyszanych opowieści,

 • buduje zdania składające się z 3-4 słów, wykonuje polecenia dwustopniowe,

 • lepiej rozróżnia pory dnia (rano, po południu, noc),

 • identyfikuje różne obiekty i obrazy.

Obszar społeczno – emocjonalny - dziecko:

 • uczy się okazywać współczucie i pomoc,

 • stara się panować nad emocjami, chociaż może się zdarzyć, że nie będzie umiało ich powstrzymać,

 • zaczyna tworzyć przyjaźnie z innymi dziećmi, inicjuje zabawy , dzieli się z innymi,

 • w konfliktach z rówieśnikami szuka pomocy u dorosłego.

 

4 lata

Obszar fizyczny - dziecko:

 • wchodzi i schodzi ze schodów na dwóch nogach i w wyprostowanej pozycji, trzymając się poręczy,

 • sprawnie biegać, ruszać i zatrzymywać się, a nawet robić w biegu zwroty,

 • pojawiają się nowe zabawy, takie jak zabawa w berka, jazda na rowerku, wspinanie się na różnorodne przeszkody,

 • coraz lepiej łapać piłkę i rzucać nią, co robi coraz sprawniej,

 • zaczynają także kozłować piłką.

Obszar poznawczy - dziecko:

 • zadaje trudne pytania dorosłym,

 • eksperymentuje z nowymi bodźcami,

 • chętnie maluje i tworzy – wykleja, wycina, lepi z plasteliny, itp.,

 • buduje z klocków pobudza wyobraźnię przestrzenną,

 • powoli zaczyna rozróżniać litery od innych kształtów,

 • niektóre dzieci potrafią nawet drukowanymi literami zapisać swoje imię,

 • układa przedmioty czy zabawki według koloru lub kształtu. Większość dzieci w tym wieku umie także liczyć do 10.

 • często zdarza się, że ma trudności z odróżnianiem fantazji od rzeczywistości,

 • konfabulowanie w tym wieku jest normalne, wiąże się z niesamowitą wyobraźnią dziecka, a także z coraz lepszą umiejętnością mowy,

 • ciągle uczą się nowych słów, używają około 2 tys.

Obszar społeczny - dziecko:

 • świat społeczny zostaje wzbogacony o kolegów z przedszkola i okolicy domu - maluchy uczą się ustalania zasad,

 • respektuje normy grupowe, dochodzi do konsensusu,

 • uczy się integrować z zupełnie nową grupą społeczną, musi odnaleźć swoje miejsce w tej grupie, przyswoić unikatowe wzorce przeżywania, myślenia i działania w różnych sytuacjach,

 • dzięki grupie rówieśniczej i kontaktom społecznym poszerza swoją wiedzę o różnych rolach społecznych.

Obszar emocjonalny - dziecko:

 • zaczyna odczuwać nowe emocje takie jak wstyd, duma, wina, zazdrość,

 • lubi pochwały,

 • jest z siebie dumne, kiedy je słyszy, jednocześnie bardzo przeżywa porównywanie z innymi, jeśli wypada negatywnie,

 • nabiera zdolności regulowania i kontrolowania ekspresji emocji,

 • nabywa umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i kształtuje pozytywne kontakty z rówieśnikami i dorosłymi.

 

5 lat

Obszar fizyczny – dziecko:

 • samodzielnie korzysta z toalety, myje i wyciera ręce, samodzielnie myje zęby (ruchy dziecka mogą być jeszcze nieco mało płynne)

 • samodzielnie nakrywa do stołu, prawidłowo posługuje się widelcem oraz łyżką

 • samodzielnie się ubiera i rozbiera, może potrzebować nieznacznej pomocy w dosunięciu zamka, zapięciu guzika, sznurowaniu buta

 • biega, czworakuje, skacze obunóż i na jednej nodze, robi przysiady, rzuca i łapie piłkę

 • prawidłowo chwyta narzędzie podczas rysowania, rysuje szlaczki według wzoru, podejmuje próby odwzorowywania znaków literopodobnych

 • odkręca i zakręca nakrętki od butelek, wbija młotkiem kołki, łączy dość sprawnie klocki typu lego, sprawnie buduje z klocków różne skomplikowane budowle, robi z piasku babki, tunele, fosy, zamki i inne budowle, bawi się plasteliną (robi kule, wałki, placki), wykonuje proste figurki – zwierzęta, ludziki, zaczyna składać kartkę papieru na pół, próbuje ją składać wzdłuż linii narysowanych, wycina nożyczkami po prostej (przecina papier, wycina trójkąty, prostokąty itp.).

Obszar poznawczy – dziecko:

 • posiada wiedzę ogólną (zna swoje imię, nazwisko; wie ile ma lat; w jakiej miejscowości mieszka; jakiej jest narodowości, w jakim państwie mieszka, zna nazwę stolicy, symbole narodowe; wymienia nazwy pór roku, dni tygodnia; posługuje się pojęciami określającymi czas: dzisiaj, wczoraj, jutro, rano, wieczorem, teraz, później)

 • mówi płynnie, buduje dłuższe wypowiedzi poprawnie gramatycznie i logicznie, uważnie słucha innych, zadaje i odpowiada na pytania

 • układa czteroelementową historyjkę obrazkową, opowiada jej treść, klasyfikuje przedmioty według zauważonej reguły, odtwarza podany wzór, określa położenie przedmiotów w przestrzeni (na, pod, obok, w), rozróżnia lewą i prawą stronę , recytuje wierszyki, rymowanki

 • dzieli wyrazy na sylaby, wyróżnia głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej, określa liczbę wyrazów w krótkich zdaniach

 • rozróżnia podstawowe figury geometryczne, liczy na konkretach w zakresie do 10, określa równoliczność lub nierównoliczność dwóch zbiorów poprzez ich przeliczanie, posługuje się liczebnikami porządkowymi.

Obszar społeczny – dziecko:

 • współdziała z innymi dziećmi podczas zabaw, nawiązuje relacje, współdziała z dorosłymi

 • przestrzega ustalonych norm, zasad zachowania, umów

 • używa zwrotów grzecznościowych, odpowiednio zachowuje się w różnych sytuacjach.

Obszar emocjonalny – dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, przeżywa je zgodnie z przyjętymi normami zachowania, reaguje na smutek, płacz, radość osób z najbliższego otoczenia

 • bez lęku rozstaje się z rodzicami, akceptuje czas rozstania.

 

6 lat

Obszar fizyczny – dziecko:

 • ma dużą potrzebę ruchu, jest żywiołowe, pełne energii, gotowe na nowe wyzwania, często podejmuje ryzyko, nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji swoich niektórych działań,

 • wypadają mu mleczne zęby,

 • sprawnie rysuje, maluje, wykleja, wycina i pisze (chociaż niektóre dzieci dopiero zaczynają).

Obszar poznawczy – dziecko:

 • czyta lub szybko się tegoż uczy, układa puzzle, rozumie różnicę pomiędzy czymś przypadkowym a zamierzonym, zna dni tygodnia, nazwy miesięcy, pory roku, poznaje zasady działania zegara, zna nazwy dni tygodni, miesięcy, zna różne piosenki i wierszyki, kolejnych uczy się z łatwością,

 • umie się skoncentrować na jednej czynności (mniej więcej kwadrans), choć ma problem z podzielnością uwagi, potrafi się skupić na ok. 15 min.,

 • ma bogate słownictwo (zna około 4 000 słów), dziecko potrafi tworzyć zdania współrzędnie i podrzędnie złożone, lubi rozmawiać i dzielić się swoimi spostrzeżeniami czy przemyśleniami, jego wypowiedzi są dłuższe, ciekawe, logiczne,

 • umie wykonywać proste obliczenia matematyczne, lubi bawić się cyframi, rozpoznaje kształty, nie tylko je z łatwością odtwarza, ale i traktuje je kreatywnie – tworzy geometryczne rysunki,

 • interesuje się światem – zjawiskami przyrodniczymi, mapami, ale i zjawiskami społecznymi – zawodami, jakie wykonują różni ludzie czy rolami społecznymi – mąż, mama, dziecko, rozróżnia stronę lewą od prawej,

 • zaczyna stawiać hipotezy, choć ma jeszcze małe zasoby wiedzy, próbuje uzasadniać swoje decyzje. Swoich racji broni za wszelką cenę, często w sposób wybuchowy i nieopanowany, walczy o swoją tożsamość i niezależność.

Obszar społeczny – dziecko:

 • jest żywo zainteresowany uczestnictwem w życiu społecznym, ale dostrzega i broni swojej niezależności i samodzielności, ma swoje zdanie i dąży do coraz większej niezależności,

 • preferuje zabawy z dziećmi tej samej płci, największą sympatią obdarza jedną czy dwie osoby, „najlepszych przyjaciół”, przyjaźń jest dla niego ważna,

 • podczas zabaw chętnie współdziała w grupie rówieśników, umie podporządkować się regułom zabawy i poleceniom, pojawiają się zabawy zespołowe, które integrują dzieci dla osiągnięcia wspólnego celu,

 • podczas gier zespołowych, przynależność do drużyn, rozwija umiejętność współdziałania niemniej może mieć problem ze współpraca, ponieważ ma silną potrzebę rywalizacji i zwycięstwa,

 • nie ma jeszcze poczucia przynależności do grupy, a także poczucia lojalności w stosunku do koleżanek i kolegów, dlatego dzieci skarżą wzajemnie na siebie i bardziej zależy im na opinii nauczyciela niż kolegów,

 • jest egocentryczne, czyli skupia się na sobie i własnych potrzebach, ma trudność z zauważaniem potrzeb i preferencji innych, może być również agresywne, drażliwe i się buntować,

 • ma coraz większą świadomość moralną – wie, co jest dobre, a co złe, czasem potrafi się zapędzić i potraktować kogoś ostro czy niesprawiedliwie,

 • w wyniku oddziaływania bodźców i sytuacji społecznych zaczyna kształtować trwałe dyspozycje związane z motywacją, światopoglądem, postawami czy sposobem zachowania.

Obszar emocjonalny – dziecko:

 • bardzo chce być chwalone, pragnie być na pierwszym miejscu, być we wszystkim najlepsze, mieć najwięcej ze wszystkich rówieśników, bardzo źle znosi niepowodzenia, nie umie przyjąć krytyki i kary,

 • często winą za niepowodzenia obwinia mamę, kontakty mam i dzieci w tym okresie bywają trudne,

 • jest chwiejne emocjonalnie, szybko popada w skrajne emocje, bardzo szybko zmienia uczucie przyjaźni we wrogość, jest otwarte, nieskrępowane i ekspresyjne przy wyrażaniu emocji, nie ma wykształconych procesów hamowania,

 • może odczuwać nowe lęki, z którymi stara sobie radzić.

 

Na podstawie dostępnych materiałów 

Opracowały:

Agnieszka Dutkiewicz

Joanna Lamont

Wioletta Krzynowek

Aldona Kapczyńska

Monika Gągolewska

Modlińska 248D
 
Nasze placówki
 
Modlińska 285B
facebook